Sunday, November 14, 2010

Kisah Ghulam (Ashabul Ukhdud)

Kisah ini sangat penting untuk dijadikan rujukan dan ikutan kepada pemuda-pemudi Islam zaman ini kerana ia mengisahkan seorang pemuda yang berani kerana Allah s.w.t, hatta ditaruhkan nyawa sekalipun. Ilmu yang benar akan memimpin kita kepada Allah s.w.t, dan ini lah yang di ajarkan oleh pendeta (ahli Ibadat) sedangkan ilmu yang diajarkan oleh ahli sihir istana adalah bathil semata-mata. Tawaqqal dan berserahnya pemuda itu kepada Allah s.w.t menyebabkan bukan sahaja dia seorang, malah keseluruhan rakyat mendapat hidayah dan beriman kepada Allah s.w.t. . Kita dapat mengikuti kisah pemuda ini tertera dalam Surah Al-Buruj dan diterangkan dengan jelas oleh Nabi kita Muhammad s.a.w dalm hadith baginda seperti berikut

قتل أصحب الأخدود

4. Celakalah kaum yang menggali parit (Surah al-Buruj 85:4)


Dari Shuhaib Ar-Rumi r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Ia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, ‘Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku telah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda agar aku ajari sihir’. Maka diutuslah seorang pemuda yang kemudian ia ajari sihir. Dan jalan antara raja dengan tukang sihir itu terdapat seorang rahib. Pemuda itu mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda begitu kagum kepada rahib dan pembicaraannya.

Begitu ia sampai kepada tukang sihir karena terlambat serta merta ia dipukulnya seraya ditanya, ‘Apa yang menghalangimu?’ Dan bila sampai di rumahnya, keluarganya memukulnya seraya bertanya, ‘Apa yang menghalangimu (sehingga terlambat pulang)?’ Lalu, ia pun mengadukan halnya kepada sang rahib. Rahib berkata, ‘Jika tukang sihir ingin memukulmu katakanlah, aku terlambat karena keluargaku. Dan jika keluargamu hendak memukulmu maka katakanlah, aku terlambat karena (belajar dengan) tukang sihir’.

Suatu kali, ia menyaksikan binatang besar dan menakutkan yang menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Maka sang pemuda berkata, ‘Saat ini aku akan mengetahui, apakah perintah ahli sihir lebih dicintai Allah ataukah perintah rahib’. Setelah itu ia mengambil batu seraya berkata, ‘Ya Allah, jika perintah rahib lebih engkau cintai dan ridhai daripada perintah tukang sihir maka bunuhlah binatang ini, sehingga manusia bisa menyeberang’. Lalu ia melemparnya, dan binatang itu pun terbunuh kemudian ia pergi. Maka ia beritahukan halnya kepada rahib. Lalu sang rahib berkata, ‘Wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dari diriku. Kelak, engkau akan diuji. Jika engkau diuji maka jangan tunjukkan diriku’.

Selanjutnya, pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sopak dan segala jenis penyakit. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah, ada pejabat raja yang tiba-tiba buta. Ia mendengar tentang pemuda itu. Maka ia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, ‘Sembuhkanlah aku, dan engkau boleh memiliki semua ini!’ Pemuda itu menjawab, ‘Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jika Anda beriman kepada Allah dan berdo’a kepadaNya, niscaya Ia akan menyembuhkanmu’. Ia lalu beriman dan berdo’a kepada Allah dan sembuh.

Kemudian ia datang kepada raja dan duduk di sisinya seperti sedia kala.

Sang raja bertanya, ‘Wahai fulan, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?’

Ia menjawab, ‘Tuhanku’.

Raja berkata, ‘Saya?’

‘Tidak, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah’, tegasnya.

Raja bertanya, ‘Apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku?’

Ia menjawab, ‘Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah’.

Demikianlah, sehingga ia terus-menerus disiksa sampai ia menunjukkan kepada sang pemuda.


Pemuda itu pun didatangkan.

Sang raja berkata, ‘Wahai anakku, sihirmu telah sampai pada tingkat kamu bisa menyembuhkan orang buta, sopak dan berbagai penyakit lainnya’.

Sang pemuda menangkis, ‘Aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla’.

Raja berkata, ‘Aku?’

‘Tidak!’, kata pemuda.

‘Apakah kamu punya Tuhan selain diriku?’

Ia menjawab, ‘Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah’. Lalu ia pun terus disiksa sehingga ia menunjukkan kepada rahib. Maka rahib itu pun didatangkan.


Sang raja berkata, ‘Kembalilah kepada agamamu semula!’ Ia menolak. Lalu di tengah-tengah kepalanya diletakkan gergaji dan ia dibelah menjadi dua.

Kepada pejabat raja yang (dulunya) buta juga dikatakan, ‘Kembalilah kepada agamamu semula!’ Ia menolak. Lalu di tengah-tengah kepalanya diletakkan gergaji dan ia dibelah menjadi dua.

Kepada sang pemuda juga dikatakan, ‘Kembalilah kepada agamamu semula!’ Ia menolak. Lalu bersama beberapa orang ia dikirim ke gunung ini dan itu. (Sebelumnya) sang raja berpetuah,

‘Ketika kalian telah sampai pada puncak gunung maka bila ia kembali kepada agamanya (biarkanlah dia). Jika tidak, maka lemparkanlah dia!’

gunung.jpg

Mereka pun berangkat. Ketika sampai di ketinggian gunung, sang pemuda berdo’a,

‘Ya Allah, jagalah diriku dari mereka, sesuai dengan kehendakMu’. Tiba-tiba gunung itu mengguncang mereka, sehingga semuanya tergelincir. Lalu sang pemuda datang kembalimencari sampai bisa bertemu raja kembali.

Raja bertanya, ‘Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?’ Ia menjawab, ‘Allah menjagaku dari mereka’.

Kembali ia dikirim bersama beberapa orang dalam sebuah perahu kecil.

Raja berkata, ‘Jika kalian berada di tengah lautan (maka biarkanlah ia) jika kembali kepada agamanya semula. Jika tidak, lemparkanlah dia ke laut yang luas dan dalam’. Sang pemuda berdo’a,

‘Ya Allah, jagalah aku dari mereka, sesuai dengan kehendakMu’.

Akhirnya mereka semua tenggelam dan sang pemuda datang lagi kepada raja.

Sang raja bertanya, ‘Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?’

Ia menjawab, ‘Allah menjagaku dari mereka’.

Lalu sang pemuda berkata,

Wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang kuperintahkan. Jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan maka engkau akan bisa membunuhku. Jika tidak, engkau tak akan bisa membunuhku’.

Raja mula menjadi bingung, ‘Perintah apa?’ Sang pemuda menjawab,

Kumpulkanlah orang-orang di satu padang yang luas, lalu ikatlah aku di batang pohon. Setelah itu ambillah anak panah dari wadah panahku, lalu ucapkan, ‘

Bismillahi rabbil ghulam (dengan nama Allah, Tuhan sang pemuda)’’.


Maka (raja memanahnya) dan anak panah itu tepat mengenai pelipisnya ( bahagian muka antara dahi dan telinga)

Pemuda itu meletakkan tangannya di bahagian yang kena panah lalu meninggal dunia. Maka orang-orang berkata, ‘Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda! Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda!’

Lalu dikatakan kepada raja, ‘Tahukah Anda, sesuatu yang selama ini Anda takutkan? Kini sesuatu itu telah tiba, semua orang telah beriman’. Lalu ia memerintahkan membuat parit-parit di beberapa persimpangan jalan, kemudian dinyalakan api di dalamnya.


Dan raja pun bertitah, ‘Siapa yang kembali kepada agama-nya semula, maka biarkanlah dia. Jika tidak, maka lemparkanlah dia ke dalamnya’. Maka orang-orang pun menolaknya sehingga mereka bergantian dilemparkan ke dalamnya.

Hingga tibalah giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Sepertinya, ibu itu enggan untuk terjun ke dalam api. Tiba-tiba sang bayi berkata, ‘Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran’.”


harapan.jpg


(HR. Ahmad dalam Al-Musnad, 6/16-18, Muslim dan An-Nasa’i dari hadits Hammad bin Salamah. Dan An-Nasa’i serta Hammad bin Zaid menambahkan, yang keduanya dari Tsabit. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Abdurrazak dari Ma’mar dari Tsabit dengan sanad darinya. Ibnu Ishaq memasukkannya dalam Sirah dan disebutkan bahwa nama pemuda itu adalah Abdullah bin At-Tamir).

Saturday, November 13, 2010

Mengapa Couple?

Mengapa Ber’couple’ Haram?

Ya,mengapa?

Sekarang kita kembali kepada persoalan pokok. Di sinilah timbulnya kontroversi di antara kita. Bagi yang ber’couple’, sudah tentu perasaan ingin tahu mereka sangat tinggi dan pelbagai hujah ingin dikeluarkan bagi mempertahankan kesucian cinta mereka itu.

Sebagai seorang muslim, untuk menjawab persoalan ini, kita perlulah merujuk kembali kepada manual kita yang telah digarisi oleh Allah S.W.T. iaitu Al-Quran dan panduan iaitu As-Sunnah yang telah diwasiatkan kepada kita oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W. yang sepatutnya menjadi pegangan hidup kita.
Add Image

Add Image
Ada yang berkata, Allah telah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, mengapa tidak boleh bercinta atau ber’couple’?

Memang tidak dinafikan, dalam Al-Quran Allah ada berfirman, seperti dalam
firman-Nya dalamSurah Al-Hujrat(49) ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Meskipun begitu, ayat-ayat ini tidak menjelaskan yang kita boleh mengadakan hubungan percintaan dan berkasih kasihan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Banyak larangan Allah dalam Al-Quran yang melarang hubungan-hubungan ini.

Allah nukilkan dalam Al-Quran..

...Jangan kamu Menghampiri zina...

Dan Ber'Couple adalah salah satu cara menghampiri zina

AWAS..

Anda buat anda TANGGUNG!!
Sesungguhnya yang HARAM itu jelas dan yang HAQ itu juga jelas.

Sunday, October 31, 2010

Memilih

Sedar atau tidak, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh setiap lelaki adalah membuat pilihan. Hal ini tidak dapat disangkal oleh mana-mana lelaki kerana ia boleh dikatakan sinonim dengan sifat seorang lelaki.. Perkara ni bukan sahaja melibatkan soal memilih jodoh tetapi merangkumi semua perkara. Hatta sehingga sekecil-kecil perkara seperti memilih makanan.

1. Soalan : Nak makan kat mane?
Jawapan lelaki : Aku tak kesah.. kat mane pon boleh

2. Soalan : Malam ni nak makan ape ek?
Jawapan lelaki : tak tau ah.. Ikut ko je lah..Tidak dapat dinafikan sifat lelaki yang kebanyaakn yang terbuka menyebabkan mereka tidak terlalu kesah atas pemilihan yang dibuat.. Mungkin juga sejarah silam yang berlaku dalam diri seseorang lelaki itu menyebabkan dia tidak mahu lagi membuat pilihan yang salah. namun, betul atau salah pilihan tersebuat ,, ia tetap harus dipilih..

Begitu juga didalam Islam contohnya.. kita harus memilih untuk ke syurga atau ke neraka kerana tiada tempat antara keduanya diakhirat kelak.


Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Surah Jinn Ayat 14


Perkara ini perlu diatasi segera dan perlu dikikis dalam setiap otak manusia bahawa lelaki bukanlah golongan yang sukar membuat pilihan. Mungkin ini boleh dijadikan cabaran untuk saya dan anda semua kerana 'lelaki' dijadikan sebagai pemimpin dan pemimpin adalah pemutus dalam membuat sesuatu keputusan..


"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),........"
Surah An-Nisa Ayat 34


Ayuh sahabat-sahabat ku.. Masa untuk berubah!!

Friday, October 22, 2010

Menentang kerana kita BERPENDIRIAN.

Menegur pemerintah tidak sama maksudnya dengan bersetuju ataupun bersama-sama pakatan pembangkang. Kita anak muda adalah agen perubahan dan ada pengaruh dengan magnitud yang luar biasa. Justeru, sebarang keputusan yang diambil kerajaan mesti kita fikirkan dengan matang dan penuh hikmah. Jika keputusan yang baik diambil oleh kerajaan, kita wajar memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi, namun jika dirasakan ada cacat cela yang signifikan, luahkan buah fikiran anda, nyatakan pandangan anda dengan yakin dan penuh tanggungjawab.

Ingat, memberikan pandangan sebegini tidak semestinya anda bersama-sama barisan pembangkang!

Ini kerana pembangkang juga terbuka kepada kesalahan yang sama samada pada masa kini semasa menjadi pembangkang mahupun setelah memegang tampuk pemerintahan negara nanti. Namun apa yang penting di sini, di manakah NILAI pendirian anda?

Bangunan 100 tingkat

Bayangkan jika anda mempunyai wang sebanyak RM 5 bilion, ke mana anda mahu membelanjakan wang ini untuk pembangunan negara?

i) Menaik taraf sistem pengangkutan awam (LRT, KTM) di KL setaraf dengan TFL

ii) Membangunkan Pulau Langkawi sebagai Pulau Ikon sedunia

iii) Membina bangunan Warisan Merdeka setinggi 100 tingkat

iv) Menghantar tambahan 5000 pelajar perubatan ke UK atau 50,000 pelajar perubatan ke Mesir

v) Membina lebih banyak sekolah berasrama penuh?

Perbincangan inilah yang membentuk asas kepada belanjawan negara, sebagaimana yang dibentangkan oleh Perdana Menteri negara baru-baru ini. Dan cadangan ketiga telah diumumkan oleh Perdana Menteri negara. Apa pendapat kita selaku mahasiswa?

Antara hujah-hujah sokongan adalah;

i) Tanah ada value yang tinggi, jadi alang-alang nak bina bangunan, kena bina tinggi

ii) Jana ekonomi negara - tarik pelabur luar

iii) Peluang pekerjaan melalui pengagihan projek-projek

iv) Kita perlukan ikon negara maju

Manakala hujah-hujah balas pula adalah;

i) Subsidi akan dimansuhkan. Rakyat semakin sengkek..

ii) Berapa banyak gedung perniagaan di KLCC dimiliki bumiputera dan rakyat Malaysia pada hari ini?

iii) Rakyat memerlukan bonus dalam zaman kesempitan ini.

iv) Kos awal RM 5b, confirm naik punya, macam projek istana negara, atas 'sebab-sebab' tertentu.

Apa juga hujahnya, golongan yang berusia awal 20-an harus sedar, di mana NILAI pandangan anda? Adakan sekadar disimpan rapi di dalam peti, atau terkunci di dalam peti suara? Bahaskan dengan bijaksana. Ingatlah wahai pemuda sekalian, pandangan anda bernilai, dan hanya BERNILAI (VALUABLE) apabila anda suarakan.

Dan ingat, menyuarakan pandangan tidak semestinya anda menyokong pembangkang!'Isu Rosmah' pula meyusul

Beberapa hari selepas pembentangan bajet negara, seantero negara gempar dengan aksi-aksi 'panas' semasa Islamic (Islamic?) Fashion Festival (IFF). Pelbagai NGO bangkit membantah tindakan isteri perdana menteri, Datin Seri Rosmah Mansor yang didakwa menghina syariat Islam dan Rasulullah SAW dalam penganjuran Festival Busana Muslim di Monte Carlo 9 Ogos lalu. Rupanya ada pakaian yang membuka aurat dan terpampang nama 'Muhammad' secara terbalik di dada si peragawati. Beberapa persoalan di sini;

i) Penggunaan nama 'Muhammad' ini sememangnya satu penghinaan, jika ia benar.

ii) Namun begitu, kalau dilihat dalam konteks yang lebih besar, penganjuran program seumpama ini juga sudah merupakan satu penghinaan besar. Walaupun namanya fesyen Islam, namun pemakaiannya langsung tidak Islamik! Ibaratnya kalau kita mahu menjual kereta Proton, namun kita iklankan di akhbar yang kita mahu menjual kereta Jaguar. Adakah tindakan kita itu adil?Dalam hal ini, tanpa mengira siapa sekali pun yang bersalah, mahasiswa wajar mengambil tahu akan apa yang berlaku, dan suarakan teguran anda. Bagi yang beragama Islam, apabila cara hidup anda dihina, anda wajib bangkit mempertahankan dan menegur kesilapan yang ada. Dan bagi yang bukan Islam, apabila ada agama lain yang dihina, atas semangat 1Malaysia, kita mesti bersama-sama bersatu dalam membetulkan kesilapan yang telah dilakukan, demi kemaslahatan bersama.

Wahai pemuda, jangan ragu-ragu menyatakan NILAI pendirian anda.

Zaman sekarang kita ada blog, media alternatif, akhbar tempatan dan medan sosial maya seperti Facebook. Nyatakan pendapat anda dengan penuh hikmah dan beradab dan penuh ikhlas.

Dan menyatakan pendirian anda tidak semestinya anda menyokong pembangkang.


Anda sebenarnya menyokong jati diri anda!

Ya Rasulallah.

Antara kelapa dan Mutiara


Apabila kamu berkawan dengan lelaki,
ingatlah ada dua pilihan terbentang


PERTAMA...
kamu jadi seperti KELAPA...
mudah diperoleh..
diparut...diperah..
dan diambil santannya...
lepas itu hampasnya dibuang..


.


KEDUA...
Kamu menjadi sebutir MUTIARA..
berada di dasar lautan...
tersimpan rapi..
dilindungi kulit...
bukan senang nak lihat..
apa lagi mendapatkannya..
hanya orang yang bertuah ...
berusaha menyelami dasar lautan...
dapat memperolehnya..
harganya mahal sekali..
dan ia akan tersimpan selamanya..
jadi..
kamu pilihlah sama ada hendak menjadi KELAPA ataupun MUTIARA..
di sebalik SANTAN..
menjadi penyedap makanan..
diperah segala kenikmatan..
dengan mudah jatuh menjadi titisan..
akhirnya habis kari dimakan..
pulut panggang sisi habis ditelan..
dan SANTAN hilang tak jadi ingatan..
yang terasa lazat hanya kari dan pulut panggang..
orang tak kenang jasa SANTAN..


MUTIARA...
tertanam di dasar paling dalam...
sukar andai mengharap jadi perhatian..
kerana MUTIARA dilindungi oleh cengkerang yang menghadangnya dari ancaman musuh..
namun kiranya ditemui insan..
akan menjadi PERMATA HIASAN..
terletak tinggi di cincin idaman..
atau di leher nan jinjang..
atau di lengan menawan..
makin lama MUTIARA tertanam..
makin tinggi nilainya..

oleh itu...
pilihlah sendiri...
menjadi SANTAN..
mudah jadi perhatian..
tapi hanya sebentar jadi santapan...
kemudian hilang segala nikmat dan pujian..
menjadi MUTIARA..
sukar ditemukan..
namun bila dihias indah gadis rupawan..
hilang ia..
tangisan mengiringi zaman..

Wednesday, October 20, 2010

Melaka Maju v/s Melaka JEREBU


Indeks pencemaran udara (IPU) bagi Muar, Johor dilaporkan pada keadaan amat berbahaya manakala bagi kebanyakan tempat di Melaka pula ia diletakkan dalam keadaan tidak sihat.
Sehubungan dengan keadaan jerebu yang dikategorikan sebagai amat bahaya ini, jabatan pelajaran Muar mengarahkan semua sekolah di daerah itu supaya membatalkan semua aktiviti luar bilik darjah.Pada jam 11 pagi tadi, bacaan di Muar adalah pada 432 sementara bacaan yang diukur di Bukit Rambai, Melaka pada 95 dan bandaraya Melaka pada 111.
Menurut laman sesawang, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar - http://www.doe.gov.my/ - bacaan melebih paras 100 dikategorikan sebagai tidak sihat dan bacaan melebihi 300 pula dikatakan amat bahaya.

Kategori sihat adalah ukuran IPU daripada 0 hingga 50 manakala 51 hingga 100 sebagai sederhana.Kualiti udara yang merosot juga dilaporkan di beberapa tempat seperti di utara Jojor, Negeri Sembilan dan Selangor sejak beberapa hari kebelakangan ini.
Menurut JAS keadaan berjerebu itu disebabkan oleh pencemaran jerebu merentas sempadan dari Sumatera, Indonesia.

Ia berikutan peningkatan bilangan titik panas di Sumatera kepada 244 sejak empat hari lalun, berbanding 80 yang dikesan pada 16 Oktober."Imej satelit NOAA-18 pada 17 Oktober 2010 juga menunjukkan terdapat pergerakan asap jerebu dari kawasan-kawasan kebakaran di Wilayah Riau, Wilayah Sumatera Selatan dan Wilayah Jambi, Sumatera, Indonesia ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia," kata jabatan itu.

Tuesday, October 19, 2010

Siapakah kita sebenarnya.

“Ya Allah, aku memohon perlindungan daripadaMu daripada habisnya usia sebelum habisnya siap sedia. Amiin.”


Sungguh.. Dengan perjuangan kita dilahirkan ke dunia… Di dalam gerak tangis kita mulai membuka mata. Di dalam bedungan ibu kita menggerakkan badan melepaskan ikatan bedung. Lepas dari asuhan ibu, kita merangkak, kita ansur tegak dan kita jatuh, lalu kita tegak lagi dan jatuh lagi. Kemudian tegak terus untuk pergi berjuang ke medan permainan, lalu ke medan hidup, lalu ke medan perjuangan dalam batin kita sendiri, menegakkan yang baik dan melawan yang buruk.
Selama terus hidup kita kerjakan demikian, menjalankan titah perintah Tuhan Yang Maha Esa. Berapa pun yang dapat kita kerjakan, harus kita syukuri. Setiap hari atau masa kita hitunglah laba dan rugi. Sampai kelak datang panggilan.

Panggilan yang tidak dapat ditakhirkan walau satu saat dan tak dapat pula ditaqdimkan walaupun satu saat. Panggilan yang tak dapat dielakkan oleh setiap yang bernyawa.

Maka terbukalah pintu kubur. Maknanya pindahlah kita dari hidup fana kepada hidup baqa, dari hidup dunia kepada hidup Akhirat. Demikianlah kita menempuh hidup; lahir, berjuang dan akhirnya mati.

Betapa juapun kita harus percaya, bahawa kebaikan juga yang menang. Sebab asal-usul kejahatan kita bukan jahat, hanya baik semata. Kalau kejahatan pernah menang, hanyalah lantaran dorongan nafsu. Bila nafsu telah reda, kebaikan jualah yang kita junjung. Sebab itu hendaklah kita percaya penuh dengan iman dan baik sangka kepada Tuhan.

Apabila ruang di bumi tertutup, ruang di langit terbuka luas untuk kita.

Itulah Falsafah Hidup!:: Petikan Buku ”Falsafah Hidup” karangan Prof. Dr. Hamka ::

Monday, October 18, 2010

KAU yang terbaik.dalam mencatur segalanya


Allah tidak menjanjikan hidup ini tidak pernah susah. Cuba perhatikan kisah yang cuba disampaikan ini.

Seorang Executive muda yang berjaya sedang memandu disebuah perkampungan di pinggir Bandar. Ia memandu agak laju dengan sebuah kereta yang baru sahaja dibelinya.

Sambil ia memandu perlahan-lahan ia sedang memerhatikan seorang anak kecil dicelah-celah kereta yang diletakkan ditepi jalan, ia memperlahankan keretanya untuk melihat sesuatu yang difikirkannya. Seelok-elok sahaja kereta tersebut melintasi kawasan tersebut; anak kecil tidak kelihatan tetapi seketul batu dilontarkan tepat mengena pintu disebelah kanan keretanyaApalagi Executive muda tersebut menekan brek sekuat hatinya dan berundur ke tempat dimana Anak kecil tadi berdiri. Dengan marahnya dia keluar dari kereta terus meluru ke arah Anak kecil, menarik tangan anak kecil dan menghempasnya ke kereta yang terletak ditepi jalan dan terus memarahi Anak kecil tadi.


"Apa ni ?
Siapa awak ?
dan apa ke jadahnya awak berada disini ?

Itu kereta baru, mahal dan susah nak baiki ?
Awak tau tak ?
Kenapa awak buat ini semua ? jerit Executive tersebut..

Anak kecil itu tunduk sedih, sayu dan memohon maaf ; "Saya meminta maaf Pakcik, Saya tak tahu apa patut saya buat, ia merayu.

Saya melontar batu kerana tak ada orang yang berhenti disini apabila sayapanggil".Dengan linangan air mata ia menunjukkan ke satu sudut yang tidak jauh dari situ.

"Itu abang saya , ia jatuh dari kerusi roda dari tebing di sebelah dan tak ada orang yang dapat mengangkatnya kembali. Boleh takPakcik menolong saya, ia cedera dan ia terlalu berat untuk saya.

Dengan rasa terharu, Executive muda tersebut melepaskan anak kecil tersebut dan terus mengangkat abangnya dan meletakkannya kembali kekerusi roda.

Terima kasih, pakcik. Saya doakan pakcik selamat dunia dan akhirat.Tak dapat digambarkan dengan perkataan,

Executive muda hanya melihat dengan sayu, Anak kecil tersebut menyorong abangnya yang cacat dan cedera pulang menuju ke rumahnya. Anak sekecil itu boleh mendoakannya akan kesejahteraan hidupnya.Executive muda tersebut berjalan perlahan ke arah kereta, WAJA kemek teruk tetapi ia membiarkan saja tanpa dibaiki.

Ia mengigatkannya bahawa kita tidak perlu berkejar-kejar dalam kehidupan ini sehinggakan seseorang melontar batu hanya kerana hendakkan perhatian .

Sesungguhnya Allah tidak menjanjikan hidup ini tidak pernah susah,
bersuka-ria tanpa kesedihan,
Panas tanpa hujan tetapi ia memberi kita kekuatan,
menenangkan kita semasa kesedihan dan menunjukkan jalan yangsebenar-benarnya.
Janganlah kita sombong dengan kelebihan yang sementara.

Kerana segalanya hanyalah pinjaman semata-mata dan ALLAH adalah pemilik yang kekal abadi dan DIA adalah pencatur yang terbaik berbanding segalanya.

Thursday, September 23, 2010

Aku, Lim dan Islam


Aku punya seorang rakan baik dari zaman kanak-kanak. Lim Wei Choon. Sana-sama bersekolah rendah hingga ke peringkat menengah . Selepas SPM. Aku masuk ke Tingkatan 6, manakala Lim dihantar keluarganya melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Kenangan sewaktu kanak-kanak hingga ke zaman remaja terlalu banyak yang dikongsi bersama. Setiap kali hariraya menjelang, Lim pasti berkunjung ke rumah ku untuk menikmati dodol arwah ayahku yang amat digemarinya.

kadangkala, jika ada kenduri kendara dirumahku, pasti Lim akan turut serta. Aku jarang ke rumahnya kecuali umtuk beberapa sambutan seperti harijadi dan juga Tahun Baru Cina. Aku takut dengan anjing peliharaan keluarga Lim. Dengan Lim juga aku belajar matematik manakala subjek Bahasa Malaysia sering menjadi rujukannya padaku.

Kenangan-kenangan seperti memancing, mandi jeram, ponteng sekolah untuk melihat pertandingan 'breakdance', semuanya kami kongsi bersama-sama. Apa yang ingin kunyatakan ialah, warna kulit dan perbezaan ugama tidak pernah menjadi penghalang persahabatan kami.
20 tahun telah berlalu, Lim telah menetap di Amerika setelah berjaya mendapat Green Card, beliau bekerja disana. Itu yang kuketahui dari kakaknya. Hubungan ku dengan Lim terputus setelah dia melanjutkan pelajaran. maklumlah, dizaman kami dulu tiada internet, email atau telefon bimbit, yang ada cuma sesekali menghantar poskad bertanya khabar. Untuk menulis surat kepada lelaki amat malas kami rasakan.
Suatu pagi. Aku bertembung dengan kakak Lim di pasar , kakaknya memberitahu Lim akan pulang ke tanahair. Dan aku amat terkejut dengan berita yang kudengar dari kakaknya. " He's name is no more Lim Wei Choon. He's now Ahmad Zulfakar Lim since 5 years ago. ..Subhanallah!
Syukur Alhamdulillah, rakan baikku telah menemui hidayah dari Allah S.W.T. Memang aku tak sabar untuk berjumpa dengannya lebih-lebih lagi setelah menjadi saudara seagama denganku.

Hari yang kutunggu-tunggu telah tiba, dan petang itu aku berkesempatan bertemu dengan Lim dirumahnya. Ada satu keraian istimewa sempena menyambut kepulangannya. Ketika aku tiba, tetamu sudah semakin berkurangan.
'wajahnya sudah jauh berubah, air mukanya amat redup dan tenang. Aku menjawab salam dan berpelukan dengannya dan kami menangis umpama kekasih yang sudah terlalu lama terpisah.

'Ini dia olang memang sudah manyak lama kawan, dari kecik ini dua olang" Ibu Lim menjelaskan pada beberapa orang tetamu yang melihat peristiwa kami berpelukan dan menangis itu. Tetapi aku bukan menangis kerana apa, tetapi kerana amat sebak dan terharu dan sangat bersyukur melihat keislaman rakanku.

Lim mengajak aku duduk dibuaian dihalaman rumahnya untuk berbual-bual. beliau masih fasih berbahasa melayu walau sudah lama berada diperantauan.

Talha, kau kawan baik aku kan? betul tak?... Memanglah..Kenapa kau tanya macam tu? kalau kau kawan baik aku, Kenapa kau biarkan aku diseksa?
Sorry Lim. Aku tak faham..diseksa? What do you mean?

Cuba kau fikir, kita ni kawan dari kecil. Aku ingat lagi, rumah kau tu, is my second house. Tapi, mengapalah kau tak pernah ceritakan pada aku tentang Islam? Mengapa aku kena pergi ke US baru aku dapat belajar tentang Islam? Mengapa bukan di Malaysia, negara Islam ni? Dan mengapa aku di Islam kan oleh seorang bekas paderi kristian?

Aku terdiam, kelu tak mampu menjawab. Dan Lim terus berkata-kata.

Kalau betullah kau kawan baik aku, Kenapa kau cuma nak baik dengan aku di dunia saja? kau suka tengok kawan baik kau ni diseksa didalam api neraka?

Kau tahu, kalaulah aku ni tak sempat masuk islam hingga aku mati. Aku akan dakwa semua orang melayu Islam dalam kampung kita ni sebab tak sampaikan dakwah dan risalah Islam pada aku, keluarga aku dan non muslim yang lain.

Kau sedar tak, kau dah diberikan nikmat besar oleh Allah denagn melahirkan kau didalam keluarga Islam. tapi, nikmat itu bukan untuk kau nikmati seorang diri, atau untuk keluarga kau sendiri, kau dilahirkan dalam Islam adalah kerana ditugaskan untuk sampaikan Islam pada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam macam aku.

Aku masih tunduk dan terkata apa-apa kerana sangat malu.

Berdakwah adalah tugas muslim yang paling utama, sebagai pewaris Nabi, penyambung Risalah. Tetapi apa yang aku lihat, orang melayu ni tiadak ada roh jihad, tak ada keinginan untuk berdakwah, macamana Allah nak tolong bangsa melayu kalau bangsa tu sendiri tak tolong ugama Allah?

Aku bukan nak banggakan diri aku, cuma aku kesal..sepatutnya nikmat ini kau kena gunakan dengan betul dan tepat, kerana selagi kau belum pernah berdakwah, jangan kau fikir kau sudah bersyukur pada Allah. Dan satu lagi, jangan dengan mudah kau cop orang-orang bukan Islam itu sebagai kafir kerana kafir itu bererti ingkar. Kalau kau dah sampaikan seruan dengan betul, kemudian mereka ingkar dan berpaling, barulah kau boleh panggil kafir.

Aku menjadi amat malu, kerana segala apa yang dikatakan oleh Lim adalah benar! dan aku tak pernah pun terfikir selama ini. Aku hanya sibuk untuk memperbaiki amalan diri sehingga lupa pada tugasku yang sebenar. Baru aku faham, andainya tugas berdakwah ini telak dilaksanakan, Allah akan memberikan lagi pertolongan, bantuan dan kekuatan serta mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat sesorang itu.
Petang itu aku pulang dengan satu semangat baru. Aku ingin berdakwah! Lim yang baru memeluk Islam selama 5 tahun itu pun telah mengislamkan lebih 20 orang termasuk adiknya. Mengapa aku yang hampir 40 tahun Islam ini (benarkah aku islam tulen) tidak pernah hatta walau seorang pun orang bukan Islam yang pernah kusampaikan dengan serious tentang kebenaran Islam?

Semoga Allah mengampuni diriku yang tidak faham apa itu erti nikmat dilahirkan sebagai Islam.


" Anda adalah duta-duta ISLAM yang bertebar dan berselerak dibumi-Nya. Maka sebarkanlah ilmu yang anda tahu berkaitan ISLAM sebagai bekalan agar tidak gugup apabila ditanya oleh Allah tentang apa yang anda telah buat untuk ISLAM di akhirat kelak"


sumber : by Abdullah Dari Jeram Pasu anakjohordiperantauan@yahoogroups.com

Sunday, September 19, 2010

Memperingati penyembelihan di Sabra, Shatila

Peristiwa pembunuhan dan penyembelihan beramai-ramai rakyat Palestin di kem pelarian Sabra dan Shatila dari 16 hingga 18 September 1982 tidak mungkin terpadam daripada sejarah kemanusiaan, walaupun media arus perdana seakan-akan tidak pernah tahu tentang hakikat peristiwa tragis itu.

Serangan dan pembunuhan di Sabra dan Shatila itu merupakan salah satu daripada rentetan sikap keji yang dilakukan oleh rejim pengganas Zionis Israel atas arahan secara langsung oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Ariel Sharon. Sharon menggunakan taktik jahat dan hina dengan mengambil kesempatan daripada krisis militia Palangist Kristian di Lubnan bagi menghancurkan rakyat Palestin yang terpaksa menumpang hidup di kem-kem pelarian berkenaan.Batalion Palangist ini menyerang, menyiksa dan membunuh secara kejam wanita, anak-anak dan warga tua sementara tentera Zionis yang mengawal perimiter kem-kem tersebut membiarkan sahaja keganasan itu berlaku dan menghalang pihak luar daripada memasuki kawasan.Serangan brutal dan tragis selama 3 hari itu telah mengorbankan seramai 3,500 pelarian Palestin. Ramai lagi dilaporkan hilang dan terkubur di bawah runtuhan bangunan. Ratusan mangsa serangan yang masih hidup telah dibawa menaiki trak menuju ke tempat misteri, yang sehingga ke hari ini tidak diketahui nasib mereka.

Bukan sahaja tentera Zionis tidak mengambil sebarang tindakan untuk menghalang serangan dan pembunuhan, malahan mereka membantu puak militia Palangist dengan tembakan-tembakan cahaya ke udara supaya pembunuhan dapat diteruskan pada waktu malam


.Siasatan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Kahan di bawah arahan pemerintah rejim Zionis pada bulan Februari 1983 memutuskan bahawa Sharon telah bersalah secara langsung kerana membenarkan puak Palangist masuk ke kem-kem tersebut dan seterusnya gagal menghalang pembunuhan ribuan orang awam. Tentera Sharon juga membekalkan senjata dan peralatan kepada Palangist dan menyediakan pengangkutan untuk membawa masuk militia.Walaupun sikap keji Zionis ini mendapat kutukan dunia, termasuk negara-negara Barat sendiri, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan juga Majlis Keselamatan PBB terus menunjukkan sikap dingin terhadap desakan supaya menghukum mereka yang ternyata bersalah.

PBB mengutuk tindakan zalim Zionis ini melalui Resolusi 521 (19 September 1982,) namun tidak pernah ada sebarang hukuman dikenakan terhadap Sharon, pemerintah mahupun tentera Zionis. Malahan ramai daripada keluarga mangsa-mangsa pembunuhan itu terpaksa membuat dakwaan secara sendirian ke atas Sharon.2:120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.


Pada bulan Februari 2003, Mahkamah Tinggi Belgium memutuskan untuk membicara kes jenayah perang ke atas Sharon, tetapi Israel menuduh tindakan tersebut sebagai berbau politik. Pada bulan September 2003, memandangkan tidak seorangpun daripada mereka yang membuat dakwaan ke atas Sharon berbangsa Belgium, Mahkamah Tinggi Belgium terpaksa menggugurkan kes ini.Mereka yang bersalah terus bebas dan merencana kezaliman demi kezaliman ke atas kemanusiaan, khususnya ke atas rakyat Palestin.

Dimana kita saat sahabat seaqidah kita memerlukan kita disisi mereka.


Al- Fatihah untuk mereka yang telah gugur syahid didalam peristiwa ini...


Saturday, September 11, 2010

AWAS!! Minuman TERBARU!GREEN BEAN SOY DRINK

Salam semua. Kali ini saya nak sentuh ttg minuman ringan keluaran Yeo Hiap Seng, jenama salah satu pembekal minuman ringan yg tak asing lagi di rantau ini khususnya Singapura dan Malaysia .
Pernahkah anda dengar ttg keluaran produk minuman YHS yg terkini, khususnya minuman kacang soya fusion dgn kacang hijau? Jika anda di Singapura, harap2 baca dulu ya, bahan-bahan yg terkandung dalam minuman ini.

Semasa saya ke salah sebuah pasaraya tempatan, terpandang saya ke arah minuman ini yg saya fikir adalah salah satu lagi keluaran terbaru YHS. Iyerlah, apalah bahan yg nak dibubuh dlm minumankan? So I pick up one and brought to office. Tapi, bila saya baca ingredientsnya........

Cuba lihat kat pic ini.
Cuba lihat dekat-dekat.......
Apa ke benda ni?
Rupa-rupanya E471 is derived from pig. MasyaAllah, dah takde lagi ke sumber yg baik, yg murni, darimana pihak pengeluar nak dapatkan bahan atau sumber utk membuat produk minuman mereka???? Tidakkah mereka peka dgn pengguna2 Islam yg sememangnya ramai telah terbiasa dgn minuman yg mereka bekalkan atas jenama YHS???

Belek punya belek.....hah, patutlah. Minuman ni diperbuat di....... di negara yg dah mmg dah tersohor bubuh melamine dalam susu!!Apapun, saya sekedar berkongsi info dan diharap sesiapa yg teringin nak merasa minuman jenama YHS " Green Bean Soy Drink ", lupakan sajalah niat anda tu.


Tak berbaloi bahan yg haram jika memasuki dlm tubuh badan kita ni!!


Sesungguhnya yang HARAM dan yang HALAL itu tidak sekali-kali boleh bercampur!!

Tuesday, September 7, 2010

Salam Lebaran 2010


Selamat Menyambut Hari Raya 2010
Mohon maaf zahir dan batin samada sengaja ataupun tidak
Halalkan makan dan minum
Berdoalah kita bersama-sama moga Allah memanjangkan umur kita untuk bertemu RAMADHAN pada tahun hadapan.

Tuesday, August 31, 2010

RAMADHAN : Ibadah versus Adat


Hari ini genap hari ke 20 umat manusia menjalani ibadah puasa untuk Ramadhan kali ini.. Namun, saya terpanggil untuk berkongsi beberapa perkara yang mana rata-rata masyarakat hari ini terlupa tentang hak-hak Ramadhan yang mereka perlu penuhi sehingga mereka tidak dapat membezakan antara IBADAH dan ADAT.

Berikut adalah beberapa contoh yang saya dapat senaraikan berdasarkan pemerhataian saya selama ini.


1) Berpuasa tapi tak Solat


Masyarakat seolah-olah terlupa bahawa Solat itu Tiang Agama. Mereka memandang solat sebagai sesuatu yang enteng dan mengambil ringan tentang perkara-perkara yang melibatkan solat.. Ada orang yang mampu bertahan dari 5.46pagi hingga 7.25malam ( ikut waktu Melaka) untuk berpuasa tetapi tidak mampu mengerjakan solat yang hanya mengambil masa 5 minit setiap waktu. ( 5minit x 5 waktu = 25 minit). Bila ditanya, mereka menjawab.. "Puasa ni lain bang,, mak kita dulu2 kan puasa.. takkan kita tak puasa lak.. solat tak pe.. sepanjang tahun boleh buat.. luar Ramadhan pun boleh sembahyang lagi "2) Pakaian tak melambangkan orang berpuasa

Mengaku berpuasa tetapi memakai pakaian yang tak melambangkan orang yang berpuasa.

Si lelaki bangga dengan rantai yang dipakai dileher seperti anjing dan berlawan siapa yang lebih 'anjing' dengan memakai rantai yang paling besar sedangkan dalam Islam jelas melarang lelaki berperwatakkan seperti wanita ( seperti memakai rantai)


Si perempuan pula bangga berjalan berpegangan tangan dengan pasangan yang bukan muhrim dan mengenakan pakaian yang mencolok mata seolah-olah mereka berjalan dalam keadaan berbogel. Cuba anda bayangkan, remaja perempuan 23tahun memakai seluar pendek memakai baju t-shirt saiz M.

mereka seolah-olah bangga dengan apa yang mereka lakukan. Part yang menarik adalah... bila ditanya.. "Adakah anda berpuasa??" dengan pantas dia menjayab.. "of cause la.. saya kan ISLAM"


3) Majlis khatam al-quran

Masyrakat sekarang memandang Al-Quran hanya untuk dibaca dan dikhatamkan semata-mata.. bila ditanya "sebab apa baca Al-Quran".. ramai orang akan menjawab "ambil berkat".

Hari ini Al-Quran hanya untuk dibaca dalam Ramadhan, dilekatkan didinding-dinding, untuk halau hantu dan dibaca untuk orang yang telah mati.. Hakikat sebenar Al-Quran diturunkan adalah difahami isi kandungannya dan untuk diaplikasikan didalam kehidupan seharian.. bukan sekadar untuk dibaca.


Lebih teruk lagi, ada sesetengah golongan ( contohnya di MELAKA Darul UMNO ), menganjurkan khatam Al-Quran untuk dipandang gah di mata masyarakat kerana mampu menghimpunkan hampir puluhan ribu manusia untuk duduk bersama-sama khatam alQuran..

Moga- moga ada terdetik dihati mereka... Keredhaan Allah yang dicari sebenarnya..

Friday, August 27, 2010

Buang bayi: Antara musim mengawan dan menetas

Bila kereta rosak, kita jumpe mekanik,

Bila baju koyak, kita jumpe tukang jahit,

Bila atap bocor kita kene panggil tukang,

MAKA


Bila MANUSIA rosak ,

kita kene rujuk ALLAH sebagai pencipta,

bukan merujuk hukum akal yang sangat terbatas.


Natijahnya.....................

Manusia akan kekal rosak samapai ke hari kiamat jika terus berdegil untuk melaksanakan hukum HUDUD yang disarankan ALLAH..


"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasiq"
(al-Maidah:47)
Berikut adalah beberapa kenyataan individu yang cuba berlagak lebih pandai daripada ALLAH .


----------------------------------------------------------------------------------------------

(Kenyataan Mahathir pada 14 Julai 1992 kepada wartawan). Apabila hukum rejam batu sampai mati kepada penzina dan potong tangan kepada pencuri, nescaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung tangan. Ini sangat memalukan umat Islam kerana orang bukan Islam akan sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja.

Ucapan Mahathir pada 30 April 1992 di perjumpaan Ketua2 Umno bahagian Johor). Saya nak tahu siapakan di antara ahli2 Pas yang sanggup memotong tangan orang jika hudud dilaksanakan di Kelantan. Barangkali Nik Aziz akan melakukannya. Jika benar kita nak tengok apa yang berlaku selepas hukum itu nanti.

Ucapan Mahathir pada 2 Mei 1992 di Papar Sabah). Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam sudah tidak ada tangan dan kaki. Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa2 lain kalau sifatnya sudah tidak cukup. Hukum Hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama.
(Kenyataan Mahathir kepada para wartawan pada tahun 1994 selepas mesyuarat MT Umno). Saya ingin memastikan bahawa negeri2 yang diperintah oleh BN tidak akan melaksanakan hukum hudud.

(Ucapan Mahathir pada 14 Ogos 1994 di Pasir Mas Kelantan). Sukar dilaksanakan hukum syarak kerana masyarakat Malaysia bukan seratus peratus Islam.

Ucapan Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan). Apakah hukum hudud mesti dilaksanakan juga walau apa pun keadaan sehingga mendatangkan mudarat kepada orang Islam. Apakah dalam keadaan Islam sudah lemah, hukum2 yang boleh melemahkan lagi orang Islam mesti dilaksanakan? - Ucapan Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan)

(Ucapan Mahathir pada 3 Mac di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan) Hudud tidak boleh dilaksanakan kerana sukar mendapat saksi yang tidak fasik. -"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim"
(al-Maidah:45)

(Kenyataan Najib Razak pada 20 April 1992 kepada para wartawan). Kerajaan Kelantan harus dipertanggungjawabkan jika berlaku huru-hara, ketidakstabilan politik, perpecahan di kalangan umat Islam dan kegelisahan rakyat apabila hukum hudud dilaksanakan di negeri itu. Rakyat harus menyoal perlaksanaan hukum itu menguntungkan atau menyebabkan perpecahan, pertentangan dan ketidakstabilan politik. Tidak semua negara Islam mengamalkan hukum hudud bahkan ada negara Islam lebih makmur tanpa hukum itu.
(Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan media massa, 14 Julai 1992) "Apabila hukum rejam batu sampai mati kepada penzina dan potong tangan kepada pencuri, nescaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung tangan.Ini sangat memalukan ummat Islam, kerana orang bukan Islam akan sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja."

(Sulaiman Daud, temubualnya dengan media massa, 20 Ogos 1993)" Pada pendapat saya, undang-undang Islam tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia sekarang. Lebih baiklah undang-undang yang ada dikekalkan
(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pusat Bahasa Nilam Puri, Kelantan, 3 Mac1994. "Saya cabar Kelantan laksana hukum hudud di depan orang bukan Islam."
(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pusat Bahasa Nilam Puri, Kelantan, 3 Mac 1994) Hudud tidak boleh dilaksanakan kerana sukar mendapat saksi yang tidak fasik
(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, 14 Ogos 1994). "Al-Quran perlu ditafsirkan semula untuk disesuaikan dengan keadaan masa kini."


(Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan media massa selepas sidang Majlis Tertinggi Umno, 1994). "Saya akan mempastikan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud."


(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994). "Kerja yang paling sesuai bagi Tok Guru (ulama') ialah mengajar, bukan mentadbir."

.(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994). "Sukar dilaksanakan hukum syarak kerana masyarakat Malaysia bukan seratus peratus Islam".

(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994). "Kita (Kerajaan Pusat) akan ambil tindakan jika Kelantan meneruskan usaha melaksanakan hudud."


(Dr. Mahathir Mohamad, kenyataannya kepada wartawan, 30 April 1992). "Bukan kerana dengan melaksanakan hukum hudud saja kita boleh menjadi Islam. Kita tengok banyak negara Islam yang tidak melaksanakan hukum hudud,tetapi tidak bermakna mereka tidak Islam."


(Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan wartawan, 18 Ogos 1991. "Perlaksanaaan hukum hudud boleh menyebabkan umat Islam menjadi mundur kerana tidak boleh bersaing dengan orang bukan Islam apabila orang Islam dipotong tangannya dan dilakukan hukum hudud yang lain, sedangkan orang bukan Islam tidak dikenakan."


(Dr. Mahathir Mohamad, bercakap kepada wartawan, 24 April 1992) . "Jika mereka hendakkan sangat hukum hudud, mereka kenalah cuba hukum mereka sendiri atau mahkamah mereka sendiri. Mereka seronok nak potong tangan orang, seolah-olah jika tidak potong tangan, tidak Islam. Sekarang kita nak tengoklah mereka boleh buat atau tidak."


(Datuk Seri Najib Tun Razak, bercakap kepada wartawan, 20 April 1992): "Kerajaan Kelantan harus dipertanggungjawab jika berlaku huru hara, ketidakstabilan politik, perpecahan di kalangan umat Islam dan kegelisahan
rakyat apabila hukum hudud dilaksanakan di negeri itu.rakyat harus menyoal perlaksaaan hukum itu menguntungkan atau menyebabkan perpecahan pertentangan dan ketidakstabilan politik. Tidak semua negara Islam mengamalkan hukum hudud, bahkan ada negara Islam lebih makmur tanpa hukum itu."

(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Papar, Sabah, 2 Mei 1992). "Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam sudah tidak ada tangan dan kaki? Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kalau sifatnya sudah tidak cukup? Hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama."


(Datuk Dr. Yusuf Nor, temubualnya dengan Radio Tiga Ibu Kota, 6 Mac 1994) "Sebarang undang-undang yang dilaksanakan di Malaysia sekarang yang selaras dengan undang-undang Islam boleh dianggap sebagai undang-undang Islam."

"(Dr. Mahathir Mohamad, bercakap kepada wartawan, 15 Julai 1994). Jika semua urusan selesai dan kita puas hati sikap Israel, kita akan mengiktiraf negara itu."

(Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994). "Melaksanakan hukum hudud sehingga melemahkan orang Islam sehingga menjadi masyarakat kucar kacir dan ditindas oleh orang lain tidaklah secucuk dengan ajaran Islam.""Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi
orang-orang yang yakin?" (al-Maidah:50)(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad 28/9/2001) Perhimpunan Agong Umno. Mahathir berkata: Malaysia telah diistiharkan sebagai sebuah Negara Islam oleh Dr Mahathir ketika merasmikan Kongres Tahunan Partai Gerakan pada 28 September 2001 yang lalu.
(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad3/3/94) 'Hukum rejam kepada penzina adalah primitif'.

(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad 14/7/92) 'Apabila hukum rejam batu sampai mati kepada penzina dan potong tangan kepada pencuri, nescaya ramailah tangan. Ini sangat memalukan umat Islam kerana orang bukan Islam akan sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja'."Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim
Allah swt." (al-An'am:57)
(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad 2/5/92) 'Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam rakyat Islam yang mati dan kudung sudah tiada tangan dan
kaki. Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain kalau sifatnya sudah tidak cukup. Hukum Hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama'.

(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad 1994) 'Saya akan memastikan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh BN tidak akan melaksanakan hukum hudud'( hukum Islam)

(Dato' Seri Najib TunAbd Razak 20/4/93) 'Negara akan huru-hara sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan'.

(Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi: 13/11/99) 'Apa erti negara Islam jika mundur'.

(Dato' Seri Dr.Mahathir Mohamad 11/1/02 Berita Harian Mahathir berkata:Malaysia adalah sebuah negara Islam sejak merdeka dan peniaga serta pelancong Jepun sudah melawat negara ini sejak itu lagi. Kita tidak mengalami sebarang perubahan walau sedikitpun, lantas kebimbangan ini tidak berasas sama sekali, katanya berucap pada majlis jamuan meraikan rakan sejawatannya dari Jepun, Junichiro Koizumi di Seri Perdana di sini malam ini."Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir" (al-Maidah: 44)


Sunday, August 15, 2010

SURE HEBOH di MELAKA 2010

Semingu berlalu.. Terkenang saat itu...

Tepat jam 9.46malam, sampai juga kaki ini ditempat yang ingin dituju untuk meluangkan sedikit masa bersama kawan-kawan meninjau lagak dan kerenah anak-anak muda keturunan pahlawan melayu yang berduyun-duyun mengerumuni Stadium Hang Jebat di Krubong Melaka. Kebanjiran tenaga muda ini tak ubah seperti rakusnya Sang Langau bila terhidu bau si bangkai.


Jumlah atau bilangan mereka yang tidak dapat lagi dihitung cukup menggambarkan betapa daharganya anak-anak muda ini terhadap hiburan. Kelibat mereka jelas kelihatan di setiap sudut seolah-olah orang ramai yang keluar beramai-ramai untuk melihat turunnya makhluk asing dari angkasaraya.. Sungguh dahsyat..

Melaka yang dulunya cukup dikenali sebagai pusat penyebaran Islam yang termasyhur di dunia, kini bertukar sama sekali..


Mungkin segelintir daripada anda akan mengatakan…

”Ala… bukan Melaka je ada Jom Heboh... negeri lain pun ada gak…


Tepat sekali…


Tahniah kepada anda kerana menggunakan nikmat mata yang Allah kurniakan untuk melihat perkembanagn bakal-bakal pemimpin Malaysia yang cuba dilahirkan kerajaan mengikut acuan yang mereka sediakan ini yang mana bukan sahaja Melaka.. bahkan diseluruh Malaysia

Hanya melakukan sedikit ‘rebranding’ dengan menukar nama lama kepada nama baru….

Program yang dulunya diharamkan itu…kini diterima kembali .. . kalau hendak dibandingkan yang lama dengan yang baru,,, pada pemikiranku.... langsung tiada bedanya...

Malah lebih teruk lagi adalah...

Tapi..........

mana perginya semangat kelompok yang memperjuangkan sehingga majlis fatwa mengeluarkan fatwa ‚HARAM???


Adakah mereka telah berpuas hati dengan berubahnya perkataan SURE HEBOH kepada JOM HEBOH???


Adakah mereka juga telah terjebak?

Atau mereka sekadar berkokok bilamana “ Nasi sudah menjadi bubur’’


Tak tahulah..

’Hanya Jauhari yang mengenal manikam’


Sedang leka berjalan-jalan memantau telatah manusia yang rata-rata meletakkan agama dirumah masing-masing, Tiba-tiba seorang kawanku bertanya...

“Kalau kau ada anak...nak tak kau bawak pergi sini?’’


Tergamam seketika...


Beberapa saat kemudian... Dengan tegas aku mengatakan..

TIDAK!!...

Kenapa???


Kerana aku tak nak pewarisku nanti terpengaruh dengan suasana persekitaran yang rata-rata tak ubah seperti manusia tak beragama...

Kenapa aku berkata demikian??


Kerana sebilanagn besar daripada mereka malu untuk membawa imej ISLAM.

Lebih berbangga memakai tanduk bewarna merah untuk dilihat seperti SYAITAN,,

Lebih berbangga si lelaki memakai rantai yang besar umpama haiwan bergelar ANJING,,

Lebih berbangga berperwatakkan seperti perempuan walau nalurinya lelaki untuk dilihat seperti NYAH,,

Lebih berbangga bila berjalan berpegangan tangan walaupun bukan muhrim walau mengetahui ia HARAM disisi agama,


Si bapak berbagga anaknya berpakaian menunjukkan bentuk tubuh untuk tontonan umum seolah-olah si penjual buah yang sibuk memperagakan buahnya untuk dijual kepada orang ramai

dan banyak lagi.......

Aku tak nak anakku nanti menyalahkanku dan memaki kepadaku suatu hari nanti kerana memberi pendedahan yang tak sewajarnya kepada mereka sewaktu mereka kecil..

Tidak dinafikan terdapat beberapa program yang cuba digunakan untuk menutup keburukkan yang jauh lebih besar seperti Program Al-Kuliyyah. Namun, fungsi program ini tak ubah seperti sehelai kertas A4 yang cuba menutupi seekor bangkai gajah...


Keburukkannya pasti teserlah....


Baru-baru ini... Satu ribut kuat melanda Jasin yang mengorbankan 3 nyawa.. Untuk pengetahuan semua... Jasin adalah daerah yang dicadangkan oleh pemerintah negeri untuk membina SEKOLAH MENGANDUNG SATU MALAYSIA..

Adakah ianya ada kaitan????


Wallahua'lam.


Perasaan sedih tiba-tiba muncul mengenangkan nasib-nasib mereka ini dihari muka..

Adakah masalah ini 100% berpunca dari mereka sendiri??

Atau memang mereka dibentangkan dengan hedonisme berbanding dengan program-program ketuhanan??


Yang lebih penting untuk difikirkan....


Adakah anak-anak yang mereka bakal lahirkan nanti boleh menjadi lebih baik dari mereka??... kemungkinan untuk berlaku pasti ada tapi keputusannya lebih kepada

TIDAK..

Kerana orang kata....


“Bila bapak kencing berdiri, pasti anak kencing berlari’’


Ataupun mereka ini memang lahir dari kelaurga yang sedemikian rupa??


Allahu Akhbar...


Aku terus mengucapkan syukur kehadrat Rabbul Jalil kerana aku tidak tergolong seperti mereka.

Mungkin inilah bakal-bakal peneraju negara yang ditunggu-tunggu oleh pihak kerajaan yang selama ini terlalu phobia dengan remaja yang dilihat

ISLAMIK kerana jauh dibenak fikiran mereka golongan ini adalah golongan

EKSTREM!!!...


“Apa yang anda tanam,,, itulah yang anda tuai...’’


Cuma yang perlu diambil peringatan,,,, jika Allah ingin menurunkan bala terhadap sesuatu tempat@kaum.... Allah tidak akan memilih.... Samada terlibat atau tidak.. Semuanya akan merasa.. Oleh itu...


Ayuh TENTERA MELAKA..


Tingkatkan usaha moga kita dapat menyediakan bekalan bila di tanya oleh-NYA diakhirat kelak..


Thursday, August 12, 2010

Salam RAMADHAN AL_MUBARAKH..

Ahlan Wasahlan ya RAMADHAN...

Bulan yang dinanti kembali lagi,,..
Kedatangannya setahun hanya sekali,
bakal membawa seribu satu erti
bagi mereka yang tahu menghargai,
Apa yang dikurniakan ILAHI yang mana ia adalah bulan terbaik untuk menyucikan diri,
Membersihkan diri dari segala kekotoran yang pernah dilakukan samada dari segi luaran ataupun didalam hati...

Namun..

Segalanya menjadi rugi,
Andai ia dibiarkan berlalu pergi,
Tanpa sebarang perubahan didalam diri,
Tanpa sebarang anjakan kepada yang lebih baik

Terfikir sejenak..

Sewaktu ku melangkah ke bazar tatkala menanti waktu berbuka tadi,
Sungguh ramai manusia yang mengaku berpuasa berbondong-bondong mengerumuni,
Sibuk ke bazar memilih juadah tanpa menyedari,
Rupanya diri masih dibelenggu dosa yang teramat banyak sekali....


Ada yang sibuk dengan jualan sehingga Asarnya dibiarkan berlalu pergi,
Ada yang ke bazar semata-mata menyuci mata melihat perkara yang sememangnya HARAM sejak azali,
Ada yang sibuk memperagakan tubuh untuk orang lain menikmati,
Ada yang berbangga dengan rantai dileher umpama anjing walaupun Islam sendiri menghalang lelaki begni,

Namun..

Itulah realiti masyarakat ISLAM pada hari ini,,,
Memandang RAMADHAN dan PUASA..
Tidak lebih daripada amalan warisan..
Semuanya seolah-olah hanya adat yang patut dituruti..
Sejak dahulu sehingga kini..
Menahan lapar dari pagi ke dinihari,
Tanpa mendapat sebarang ganjaran dari ILAHI..


Ya ALLAH,

Moga KAU golongkan ku didalam golongan yang mendapat rahmat-MU,
Moga RAMADHAN kali ini adalah RAMADHAN yang terbaik untuk ku...


Amin...
Amin... Ya.. Rabbal Alamin....

Kerna,

Hanya yang sedar sahaja tahu betapa RAMADHAN itu sangat beerti..
Buat hamba-hambaMU yang dhaif ini,,